{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Free Shipping for orders over $399 (Dry goods only) 、$599 (Frozen + Dry Goods) 🍫Due to hot summer weather, chocolate may melt during shipping.⚠️

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

泰式火山排骨

Share by @ketobww

材料:

♦️西班牙排骨1 pack

♦️白蘿蔔 1

♦️洋蔥 1

♦️蒜頭 1

♦️紅蔥頭 3

♦️蔥 2

♦️芫荽 1

♦️糯米椒 8-10

♦️薑 少少

 

醬汁調味

♦️60度魚露 3湯匙

♦️鹽 2-3茶匙

♦️糖 1.5茶匙

♦️檸檬 2

♦️青檸 1

1. 將上面所有嘅材料切蓉,撈勻

2. 加埋調味再撈勻,試味,鍾意酸就加多啲檸檬,鍾意咸香就加多啲魚露

3. 放埋一邊,得個醬汁融合

4. 排骨解凍,跑活水,凍水落,唔好俾水滾,大概5分鐘

5. 拎起排骨沖洗乾淨

6. 拎個煲湯/炆野嘅煲鋪一層白蘿蔔,將醬料放入茶包袋,然後放入煲內並加入兩至三湯匙醬汁。

7. 大火煲滾轉中細火煲1個鐘,鍾意淋啲煲多半個鐘,但一個鐘已經off the bone

8. 掉左啲茶包,鋪啲蘿蔔係中間,排骨圍住放,再淋上醬汁就食得啦!

9. 其實個湯有一條蘿蔔同排骨煮都好好飲,加少少鹽同糖調味可以飲埋佢

 

 

材料好多,但好簡單,有魚露、檸檬同青檸就好泰國啦,調味可以一邊試,一邊再加。糯米椒唔太辣,想要辣可以加多幾隻細細隻嘅朝天椒。