{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

泰式火山排骨

Share by @ketobww

材料:

♦️西班牙排骨1 pack

♦️白蘿蔔 1

♦️洋蔥 1

♦️蒜頭 1

♦️紅蔥頭 3

♦️蔥 2

♦️芫荽 1

♦️糯米椒 8-10

♦️薑 少少

 

醬汁調味

♦️60度魚露 3湯匙

♦️鹽 2-3茶匙

♦️糖 1.5茶匙

♦️檸檬 2

♦️青檸 1

1. 將上面所有嘅材料切蓉,撈勻

2. 加埋調味再撈勻,試味,鍾意酸就加多啲檸檬,鍾意咸香就加多啲魚露

3. 放埋一邊,得個醬汁融合

4. 排骨解凍,跑活水,凍水落,唔好俾水滾,大概5分鐘

5. 拎起排骨沖洗乾淨

6. 拎個煲湯/炆野嘅煲鋪一層白蘿蔔,將醬料放入茶包袋,然後放入煲內並加入兩至三湯匙醬汁。

7. 大火煲滾轉中細火煲1個鐘,鍾意淋啲煲多半個鐘,但一個鐘已經off the bone

8. 掉左啲茶包,鋪啲蘿蔔係中間,排骨圍住放,再淋上醬汁就食得啦!

9. 其實個湯有一條蘿蔔同排骨煮都好好飲,加少少鹽同糖調味可以飲埋佢

 

 

材料好多,但好簡單,有魚露、檸檬同青檸就好泰國啦,調味可以一邊試,一邊再加。糯米椒唔太辣,想要辣可以加多幾隻細細隻嘅朝天椒。