{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

louloukitchen.hk
預備時間:10分鐘|烹調時間:30分鐘
呢個鬆餅梗係勁正,研究左幾次,要做到外脆內moist真係唔易🙃 我睇左大概20幾個唔同人嘅食譜,努力出嚟嘅成果😬


生酮Burnt Cheese Cake


這是一個30年前在西班牙 La Viña餐廳意外發明的甜點
卻在近幾年燃燒到全世界,每個知道它的人都想要來個一小片!
「生酮巴斯克焦香芝士蛋糕」,濃香芝士味,所有人都岩食。

生酮焦糖燉蛋


呢個甜品材料簡單
易整又好味、全程半小時完成
用咗赤彩蛋 
蛋漿金黃、蛋味香濃
*用普通雞蛋都可以