{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Free Shipping for orders over $399 (Dry goods only) 、$599 (Frozen + Dry Goods) 🍫Due to hot summer weather, chocolate may melt during shipping.⚠️

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

louloukitchen.hk
預備時間:10分鐘|烹調時間:30分鐘
呢個鬆餅梗係勁正,研究左幾次,要做到外脆內moist真係唔易🙃 我睇左大概20幾個唔同人嘅食譜,努力出嚟嘅成果😬


生酮Burnt Cheese Cake


這是一個30年前在西班牙 La Viña餐廳意外發明的甜點
卻在近幾年燃燒到全世界,每個知道它的人都想要來個一小片!
「生酮巴斯克焦香芝士蛋糕」,濃香芝士味,所有人都岩食。

生酮焦糖燉蛋


呢個甜品材料簡單
易整又好味、全程半小時完成
用咗赤彩蛋 
蛋漿金黃、蛋味香濃
*用普通雞蛋都可以